Rekonstituovaný kámen není kámen umělý

Rekonstituovaný kámen není kámen umělý

V několika posledních projektech jsme zvolili dekorativní kámen a každý další nový objekt nás pouze utvrdil ve správnosti naší volby. Při konzultacích s investorem jsme vždy stáli před otázkou volby mezi rostlým, chcete-li přírodním kamenem, a rekonstituovaným, velmi často označovaným jako umělý kámen. Bez hlubší znalosti věci se běžný stavitel rozhodne okamžitě. Kdo by chtěl umělý kámen na fasádě?

NEKLADU SI ZA CÍL prosazovat rekonstituovaný kámen před přírodním. Chtěl bych pouze poukázat na některé skutečnosti, které jsou mnohdy povrchně přehlíženy s klasifikací materiálu, jako umělý.

Vylepšení přírody

První zmínka o rekonstituovaném kameni je stará několik set let a datuje se do roku 1138 ve Francii. Již naši předkové uměli odhalit přednosti tohoto materiálu.
Snahou bylo zajistit lepší dostupnost a zpracovatelnost kamenných obkladů s ohledem na nižší cenovou náročnost při transportu a osazovaní do stavebního díla. V minulém století se k těmto požadavkům připojila i ohleduplnost vůči životnímu prostředí. Přírodně odtěžený kámen se používá pro výrobu formy. Formy, která je základem pro vznik kultivovaného kamene.
Vytěžený kámen s oním krásným označením přírodní má celou řadu neduhů, které se kultivačním procesem, tedy znovu odléváním a vytvářením rekonstituovaného, dekorativního kamene, daří eliminovat. Tím největším problémem je vysoká váha. Kultivací výrobce upraví složení kamene tak, že jeho výsledná váha je až poloviční. A nejen to. Vhodná kombinace petrografických složek, jako jsou slínovce, jílovce a konglomeráty křemíku, zajišťuje vyšší pevnost, prodyšnost a akceptabilitu změn teplot. Dekorativní rekonstituovaný kámen tak nepraská, nevykvétá, nedrolí se a má prakticky neomezenou životnost. To vše při zachování originálního vzhledu.

Jako vejce vejci

Ale pozor, i zde platí: „Když dva dělají totéž, ještě to nemusí být jedno a to samé.“ Skutečně kvalitní rekonstituovaný kámen poznáte jednoduše. Musí se vám líbit. Musí být v každém detailu k nerozeznání od brášky, který posloužil jako vzor. Ale hlavně musí mít těch sourozenců hodně.
V praxi to znamená: co nejvyšší počet originálních forem. Jen opravdu vysoký počet originálních kamenů, zajistí dokonalý přírodní neopakovatelný vzhled. Kvalitní značky pracují až se stem jedinečných forem. Celková šíře nabídky a garantovaná životnost pak podtrhují výše zmíněné.
Dostupnost rohových prvků, jakož i certifikované systémy lepení jsou samozřejmostí u všech kvalitních výrobců.